1. cikk – Meghatározások

“Szolgáltatások” alatt a Fameways.com társaság által a honlapján (https://fameways.com/) kínált összes szolgáltatást értjük, amelyek elsősorban a legjelentősebb közösségi hálózatokon – mint például Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Spotify stb. – történő követők, lájkok és megtekintések értékesítését foglalják magukban.

“Ügyfél” minden olyan természetes vagy jogi személyt jelöl, aki Szolgáltatásokat rendel a Fameways.com-tól.

2. cikk – Tárgy

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) célja a jogok és kötelezettségek meghatározása a Fameways.com által az Ügyfél részére nyújtott Szolgáltatások tekintetében.

3. cikk – Megrendelés és a megrendelés megerősítése

A megrendelés a https://fameways.com/ weboldalon keresztül online történik. Ahhoz, hogy érvényes legyen, tartalmaznia kell az Ügyfél hivatkozásait és a megrendelt Szolgáltatások részleteit.

Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy pontos és teljes információkat szolgáltat. A megrendelés megerősítése a jelen ÁSZF feltételeinek fenntartás nélküli elfogadását jelenti.

4. cikk – Árak és fizetés

Az árak euróban, beleértve az adókat is, a weboldalon vannak megjelölve és az ott feltüntetett időszakra érvényesek.

A fizetés online történhet bankkártyával vagy banki átutalással. A megrendelés csak a Fameways.com által valósággal beszedett összegek beérkezése után kerül feldolgozásra.

5. cikk – Szállítási határidők

A Szolgáltatások szállítása a fizetés megerősítése után 1-től 72 órán belül történik. Azonban a Fameways.com nem vállal felelősséget azon késedelmekért, amelyek technikai problémák miatt következnek be és amelyek az ő akaratuktól függetlenek.

6. cikk – Felelősség

A Fameways.com vállalja, hogy a Szolgáltatásokat az Ügyfél megrendelése szerint szállítja. Azonban nem vállal felelősséget olyan esetekért, amikor az Ügyfél hibásan használja a Szolgáltatásokat, vagy ha a közösségi hálózatok változásai miatt a Szolgáltatások használhatatlanná válnak.

Ugyancsak a Fameways.com kizár minden felelősséget az olyan esetekért, amikor az Ügyfél adatvesztést szenved vagy a fiókja felfüggesztésre kerül a Szolgáltatások használata következtében.

7. cikk – Elállási jog

A hatályos jogszabályoknak megfelelően az Ügyfélnek joga van elállni a megrendeléstől a Szolgáltatások tényleges megkezdése előtt anélkül, hogy indokolnia kellene. Az elállási időszak a Szolgáltatások megrendelésétől számított 14 nap.

Az elállás érvényesítéséhez az Ügyfélnek írásban kell értesítenie a Fameways.com-ot a döntéséről. Ha az Ügyfél az elállási jogát gyakorolja, a Fameways.com köteles visszatéríteni az Ügyfél által már kifizetett összegeket, kivéve, ha a Szolgáltatások már megkezdődtek az Ügyfél kifejezett hozzájárulásával.

8. cikk – Szerzői jogok

A Fameways.com weboldalán található összes tartalom, beleértve a szövegeket, grafikákat, logókat, ikonokat, képeket és szoftvereket, a Fameways.com vagy harmadik felek tulajdonát képezik és szerzői jogi védelem alatt állnak.

Az Ügyfélnek tilos bármilyen módon reprodukálni, terjeszteni, módosítani vagy bármilyen formában felhasználni ezen tartalmakat a Fameways.com kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül.

9. cikk – Adatvédelem

A Fameways.com elkötelezett az Ügyfelek személyes adatainak védelme mellett. A gyűjtött adatokat az Ügyfelekkel való kommunikáció és a Szolgáltatások biztosítása céljából használják fel. Az adatkezelési gyakorlatot a hatályos adatvédelmi törvények szabályozzák.

Az Ügyfélnek jogában áll tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti azok helyesbítését vagy törlését.

10. cikk – Záró rendelkezések

Ezen ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét és végrehajthatóságát. A Fameways.com jogosult ezen ÁSZF-et bármikor módosítani, az Ügyfelek előzetes értesítésével.

Az ÁSZF és az Ügyfelek közötti szerződéses viszonyra a Fameways.com székhelye szerinti ország jogszabályai az irányadóak. Minden jogvita esetén az a bíróság lesz illetékes, amelynek a Fameways.com székhelye alá tartozik.